Flisfyringsanlegg 25-200 KW

Flisfyrene opptil 200 KW produseres av CN Maskinfabrik i Gram i Danmark.
CN har produsert fyrkjeler i 35 år, og de siste 11 år flisfyrer med stoker.
Fyrene kan like gjerne fyres med pellets som med flis.

Utmater: Prinsipp

Prinsipp og funksjonsmåte

Stokeren mater brensel inn i et brennerhode (Herd) av ildfast stein hvor forbrenningen foregår. Luft blåses inn med en vifte, og temperaturen kommer opp i 1100 grader. Dette gir meget god forbrenning og høy virkningsgrad. Flammen og forbrenningsgassene blåser inn i fyrkjelens brennkammer og varmevekslingen til vannet i kjelen senker røkens temperatur til 100-150 grader.

Mengden brensel og luft styres av vanntemperaturen og restoksygenet i røkgassen. Denne styringen er patentert av CN og sikrer optimal forbrenning uavhengig av variasjoner i pipetrekk, brennstoffets kvalitet etc. Det tillater også at ved, papp osv. puttes direkte i brennkammeret, da redusert restoksygen i røyken fører til at flismatningen reduseres til forbrenningen er optimal. Når det manuellt fyrte er oppbrent, økes flismatningen igjen. Forbrenningsstyringen tillater at flismengden reguleres mellom 20% og 100% kjeleytelse, hele tiden med optimalt forhold mellom brensel og luft. Ved energibehov under 20% av nominell ytelse går systemet i pausemodus. Da tilføres bare akkurat flis til å opprettholde varmen, og viften blåser kort tid hvert 10. minutt. Ytelsen er ca 1 kW og det forbrukes normalt av tappevann og kulverttap. Fyranlegget kan således brenne på sommeren for å skaffe varmtvann.

Det er viktig å merke seg at den avanserte styringen gjør at vannsiden på anlegget kan gjøres enkel. Faktisk så mye enklere enn f.eks. et håndfyrt vedanlegg at totalprisen kan bli den samme. Verd å merke seg er også at alt elektrisk er ferdigkoblet fra fabrikk på CN-anleggene.  En 3x 16A stikkontakt er alt som skal til.

Asken samler seg i bunnen av kjelens brennkammer, og kan tas ut manuellt, eller kjelen kan leveres med skrue i bunnen som automatisk skrur asken ut i en egen beholder.

Stokeren kan forsynes med brensel fra en tank på 250 - 3500 liter, eller automatisk fra flissilo med en skrue og sirkelmater.
Sirkelmateren kan fåes opp til en diameter på 4 meter. Mateskruens lengde tilpasses etter bestilling. Skruen er laget av 8mm stålplate og er således meget sterk. Mateskruen styres av fotoceller i stokerens flismagasin, slik at den går helautomatisk. Flisbingen må skilles fra fyrrommet med en murvegg, hvor mateskruen pusses inn. For øvrig tilpasses flislageret plassen man har innen vide rammer. Det er viktig å legge opp til lettvint flishåndtering, da det blir hovedjobben man gjør når man har et automatisert fyranlegg.


Stokerinngangen kan velges høyre, venstre eller rett bakfra. Dørhengsling er også valgfri.
Overgangen mellom flisskrue og stoker er rund, så vinkelen mellom dem er helt fleksibel.
 


Forbrenningen foregår i herden av ildfast betong.
Det gir forbrenningstemperatur på 1000-1100 grader som er forutsetningen for fullstendig forbrenning.
Flammen står inn i kjelens brennkammer som fra en blåselampe.
Asken legger seg i bunnen, og vannkammeret i kjelen tar opp varmen.

 

Røkutgangen kan velges oppover eller rett bakover.
Rustfrie, isolerte elementskorsteiner gir et vell av løsninger for å få røken ut.
 

Kulvertene tres best inn til fyrrommet i varerør av dobbeltveggede overvannsrør til en kum i gulvet.
Det må lages en tilgang under gulvet i flisbingen for tilgang til sirkelmaterens motor.
 

Fyrhus tilbygd bak låve. En del er flislager som kan fylles fra låvegulvet, fyrrommet er ved siden.
Denne løsningen gir enkel flishåndtering og grei tilgang til fyrhus.
Skorsteinen er montert på gavelvegg for å unngå snøbelastning.
 

Sirkelmateren flytter flisa og subber den ned i flisskruen.
Det legges stålplater i silobunnen som flukter med mateskruens overkant.
 

Her er et ekstra flislager laget som kjørbar tørke. Flisen flyttes så til flisbingen med laster.
Tørkemulighet for flis øker fleksibiliteten i flishåndteringen betydelig.
Flis under 20% er lagerfast. Fuktigere flis kan brennes, men muggsopper fra flis er svært skadelige,
og det økte varmeutbyttet en får fra tørr flis betaler godt for tørkingen.
 

Her er flismateren i en del av flislager med tørkebunn. Flisen flyttes med laster.
Gulvet i flissiloen kan bygges opp av stål eller tre med stålplater i flukt med flisskruens overkant.
Det må være tilgang til driften av sirkelmateren under gulvet.
 

Klikk for å gå til produsentens hjemmeside

Klikk på knappen for å gå til produsentens hjemmeside