J. E. Ronglan her bygget fyranlegget slik at fallet i terrenget tillater å tippe flislass rett i flisbingen.
Taket åpnes hydraulisk
Inngangen til fyrhuset er fra det lavere nivået.
 

Flislager for et års forbruk i forlengelsen av vognskjul.
Ved bakveggen er flismateren plassert i en brønn med gulv i flukt med fyrhuset ved siden.
Flisen skyves bakover med traktor etter behov.


Fyrrom murt i låve. Flis kan tippes ned fra etasjen over.

120 kW anlegg med trappeherd og sotbåser oppmontert.

Trekkregulator på piperøret reduserer pipetrekken.
Ved sterk selvtrekk vil ikke fyren kunne gå i pausemodus.
Pausefunksjonen er avgjørende ved lavt forbruk av varme, som ved sommerfyring for å skaffe varmt forbruksvann.

Sett av noen ekstra uttak for fremtidig utbygging av anlegget.
Kuleventiler muliggjør stengning og regulering av varmen.

Vi anbefaler at varmekulvertene inn til fyrrommet tres inn i varerør til en kum i gulvet.
Dobbeltveggede overvannsrør er fine varerør.

Alt elektrisk er ferdigkoblet på CN-anleggene.
De skal ha 3x16A vegguttak. Kontroller dreieretning, og de er startklare.