Her kommer noen bilder av Karl Håvard Brennes anlegg på Skogn

Det er en CN120

1
2
3
4
To-trinns snøfres brukes til å blåse flis i høyden
varmeveksler
Varmeveksler
Gulvvarmerør i kyllinghuset
Huset er 15 x 92 meter, ca 1400m2
4 fordelere, 30 cm mellom rørene
Totalt ca 5200 meter med 20mm rør.