Mitt eget fyranlegg
Mitt eget fyranlegg oppmontert i fyrrommet. Stokerstyringen tar seg av hele reguleringen av fyren, slik at røropplegget kan forenkles mye i forhold til et vedanlegg.
En sirkulasjonspumpe sikrer sirkulasjonen i fyrkjelen og pumpe nr. to sirkulerer vannet i resten av anlegget. Ekstra pumper behøves bare til gulvvarme hvor vannet skal shuntes ned til en mye lavere temperatur. Vanntilførsel tilkobles kjølespiral og brannslukker.
Anlegget har lukket ekspansjon og er tilkoblet for vannfylling. Varmen fordeles i en kulvert til inntilliggende bygning og en krets nedgravd i bakken. Nedgravd kulvert ligger i dobbeltvegget avløpsrør inn til en kum i gulvet.
Styringsboksen regulerer tilførsel av flis og luft, og ytelse, temperatur, restoksygen mm kan avleses. Selve forbrenningen foregår i herden ned til høyre. Den blå celleslusen tetter for luften mot skruen slik at luften kommer til forbrenningen og tilbakebrann hindres. Mateskruen henter flis i flislageret.
En trekkregulator bør monteres for å begrense pipetrekken. For god trekk kan hindre fyren å få gått i pause da luften suges gjennom viften. Lambdasonden på røkrøret måler restoksygenet som er igjen i røkgassen.
Fyrhuset på Onsaker Gård. Selve fyrrommet er til høyre og flisbingen er til venstre.
Her er ytterdøra til flisbingen lukket opp.