Vi leverer kulvertrør fra Isoplus i Danmark. Dette er kulverter isolert med
polyuretanskum og med meget solid ytterkappe. Vi har verktøy for å
presskjøte alle dimensjoner.
http://www.isoplus.dk
Videre leverer vi viftekonvektorer for hus og driftsbygninger, oljefyrer til
back-up, det som behøves for gulvvarme mm gjennom samarbeide med VV parts.
http://www.vvparts.no/
Her kan du laste ned katalogen for viftekonvektorer m.m.
Vi leverer også energimålere.
Katalog finner du her
Varmtvannsberedere med varmespiral fra OSO Hotvater.
http://www.osohotwater.no/boligprodukter/super-coil.html

Her kan du laste ned en katalog om
Danfoss Conexa 2011

Her kan du laste ned en katalog om
MHJ Kaliofere som er varmekalorifere for fjørfehus.

Her kan du laste ned en katalog om
Sabiana Viftekonvektorer og varmluftsvifter 2014

Riello Helioterm viftekonvektorer 2014 finner du her

Her kan du laste ned en katalog om
Skorstein til CN flisfyr

Her kan du laste ned en katalog om
Ferroli Atlas oljefyr

Her er en katalog om varmetap og effekter i
Isoplus rør

Her er en katalog om Gullivers
ett-trinns lettoljebrenner

Her er en link til vår leverandør av tørkeutstyr.
Vi skaffer rister og utstyr til tørker for flis, enten i flisbingen eller på separat lager.
Link til vår leverandør av tørkeutstyr