Forhandlere av forskjellige typer fyrer
Vi bidrar med gode råd og erfaringer,
viser til referanseanlegg som er i drift og gir tilbud på fyranleggene.
Østlandet

Ole-Hilmar Onsager
Onsaker Gård
1593 Svinndal
Mobil: 995 85 722

Se mer kontaktinfo øverst på siden eller under knappen "Om oss".

Gudbrandsdal/
Ottadalen

BS Rør og Varme AS
Vågåvegen 40
2680 VÅGÅ

Ole Christian Strømstad, mobil: 91914227
Børre Bakken, mobil: 91874722
http://www.bsrorogvarme.no/om-oss.html

Midtnorge Karl Håvard Brenne
7620 Skogn
Mobil: 952 08 952
E-post: khbrenne@online.no
Sørlandet

Niels Madsen
4993 Sundbru
Mobil: 905 16 072
E-post: niels.ktmadsen@gmail.com